Radyasyonlu Dünya Blog

2

Nükleer Patlama

Nükleer patlama merkezindeki sıcaklık 100 milyon dereceye çıkar. Oluşan alev topu her şeyi buharlaştırır. Buhar yoğunlaşıp bulut olur. Bulut 10 dakika içinde tipik mantar şeklini alır. Birkaç saat içinde havaya karışarak dağılır. Nükleer patlama...

0

Nükleer Silah Yarışı

Nükleer silah yarışı 1942’de Manhattan projesi ile başladı. Amerikan ve İngiliz fizikçileri Nazilerden önce atom bombası yapabilmek için kıyasıya çalıştılar. İlk deneme 16 Temmuz 1945’te yapıldı. ABD sadece 21 gün sonra, 6 Ağustos’ta Hiroşima’da...

1

Kuzey Kore Esintisi

Kuzey Kore esintisi ile ABD’nin restleşme şekli dikkat çekiyor. K. Kore’nin kullandığı dilin politik veya askeri temeli yok. Hiç bir şey yapamaz demiyoruz ama güçler dengesizliğine bakınca “acaba tiyatro mu?” diyesimiz geliyor. Teknolojik açıdan...

0

Atomun içi boş mu?

Radyasyonlu dünyanın atomları Atomun içi boş mu, boş değilse atomun içinde ne var diye kurcalayan kimlerdi? Günümüzde kabul gören atom modelinin ilk taslağını Rutherford çıkardı (1910). Ortada çekirdek, onun etrafında dönen uzaklarda ve çok...

1

Nükleer Silahların Yasaklanması

Nükleer silahların yasaklanması için Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM) 2017 yılında toplantılar düzenlemeye başladı. Bu konuda ilk defa uluslar arası bir anlaşma taslağı yayınlandı.[1] Fakat bu faaliyet ülkemizde pek duyulmadı ya da önemsenmedi. Yasağı destekleyen...

1

Uçucu radyoaktif maddeler ve iyot

İyota özel muamele! Uçucu radyoaktif maddeler ile yapılacak çalışma kuralları bellidir. Bunların çoğu kimyacıların zaten bildiği genel laboratuvar kurallarıdır. Sadece, kimyasal tehlikelere bir de radyasyon tehlikesi eklenmiştir. Fakat iyotla çalışıyorsanız iyota özel muamele yapmalısınız....

0

Radyasyonlu atık gömüleri ve işâretleri

Gömüde tehlike işâreti! Radyasyonlu atık gömüleri çeşitli sebeplerle kazılabilir. Bunu önlemek için koyacağımız işaret ve yazıları binlerce sene sonraki insanlar anlamayabilir. Atık gömüsündeki radyasyon tehlikesi hakkında gelecekteki insanları nasıl uyarabiliriz? Radyasyonlu atık gömülerine ait...

7

Radyasyon İşçileri

Havalandırma sistemi radyasyonu ofis alanlarına taşır mı? Radyasyon işçileri için izin verilen yıllık doz sınırı 20 mSv (milisivert)’dir. Bu sınır iç ve dış dozların toplamı olarak uygulanır. Dış doz, yakaya takılan küçük dozimetreler ile...

0

Radyasyonu Azalmış Atıklar

Çok düşük seviyeli radyasyonlu atık Radyasyonu azalmış atıklar bazen “düşük” seviyeli bazen de “çok düşük” seviyeli diye adlandırılır. “Çok düşük seviyeli” radyasyonlu atık kavramı yenidir ve bazı ülkelerin yasal mevzuatında henüz yoktur. Bu durumda...