Etiketlendi: I-131

1

Uçucu radyoaktif maddeler ve iyot

İyota özel muamele! Uçucu radyoaktif maddeler ile yapılacak çalışma kuralları bellidir. Bunların çoğu kimyacıların zaten bildiği genel laboratuvar kurallarıdır. Sadece, kimyasal tehlikelere bir de radyasyon tehlikesi eklenmiştir. Fakat iyotla çalışıyorsanız iyota özel muamele yapmalısınız....

7

Radyasyon İşçileri

Havalandırma sistemi radyasyonu ofis alanlarına taşır mı? Radyasyon işçileri için izin verilen yıllık doz sınırı 20 mSv (milisivert)’dir. Bu sınır iç ve dış dozların toplamı olarak uygulanır. Dış doz, yakaya takılan küçük dozimetreler ile...