Aylık Arşiv: Mayıs 2017

1

Uçucu radyoaktif maddeler ve iyot

İyota özel muamele! Uçucu radyoaktif maddeler ile yapılacak çalışma kuralları bellidir. Bunların çoğu kimyacıların zaten bildiği genel laboratuvar kurallarıdır. Sadece, kimyasal tehlikelere bir de radyasyon tehlikesi eklenmiştir. Fakat iyotla çalışıyorsanız iyota özel muamele yapmalısınız....